VAMP 50
София, бул Ал. Стамболийски 205
тяло А, офис A-219
Тел./Факс 02 9293425
e-mail: office@triel.bg
www.triel.bg
VAMP Logo

TriEl Ltd. Logo

Цифрови релейни защити от
VAMP Финландия - надеждна защита за вашето оборудване.

ТриЕл ООД представя на българския пазар пълната гама цифрови релейни защити VAMP Ltd.

МТЗ, диференциална или дистанционна цифрова защита с пълен набор от токови и напреженови функции. Безплатен софтуер за настройка. Пълен набор от протоколи за комуникация, вкл. IEC61850.
Финландско качество на конкурентни цени.

ТриЕл ООД предлага пълен инженеринг на релейните защити, настройка, изпитания и въвеждане в експлоатация.

Пълна информация и софтуер можете да намерите на VAMP.fi