TRIEL - home page
bulgarian
 
how to contact us    
ТриЕл ООД е независима компания, основана през 2000 година с основна дейност “Електроинженерингова и консултанска дейност” в областта на електроенергетиката.
Компанията има своето място в една конкурентна среда, където основните изисквания са за високо качество и приемливи цени на предлаганите услуги, изпълнение на поетите ангажименти в планираните срокове, удовлетворяване на индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Всичко това е постигнато благодарение на дългогодишния опит и високата квалификация на хората, работещи в компанията. Основното ядро служители имат дългогодишен опит в изпълнението на електроенергийни проекти и обекти не само
в електроенергийната мрежа на България, но също и в страни от Близкия Изток
и Африка, като Ливан, Нигерия, Иран, Египет, Етиопия и Ирак.

Днес, основните дейности на ТриЕл ООД в областа на електроенергийни проекти
и обекти са:
  1. 1. Консултантска дейност и проектиране
  2. 2. Доставка на оборудване и материали
  3. 3. Управление на проекти, монтаж, надзор по време на монтажа
  4. 4. Пусково-наладъчни работи
  5. 5. Сервизна дейност и подръжка
© 2011 ТриЕл ООД. Уебдизайн от Desart Studio.